Polityka prywatności

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW KADIMEX SP. Z O.O. SP. K.

Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych osobowych;

Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki, dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) oraz dane uzyskane na skutek przeprowadzenia płatności przelewem, kartą kredytową itp. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych, korespondencji z naszą firmą, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub strony internetowej naszego sklepu internetowego (podczas wypełniania formularzy kontaktowych, formularzy przy składaniu zamówienia oraz formularzy przy zakładaniu konta klienta) jak również za pośrednictwem mediów społecznościowych (jak np. Facebook, Twitter itp.) i innych portali na których KADIMEX prowadzi konta (jak np. YouTube itp.) jeżeli klienci kontaktowali się z KADIMEXem za pośrednictwem tego typu mediów i portali z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

 W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator lub KADIMEX) jest firma KADIMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, której siedziba mieści pod adresem 05-091 ZĄBKI, ul. Drewnicka 3A, z którą skontaktować się można za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby, telefonicznie tel. +48 (22) 781 74 75, faksem +48 (22) 781 71 11, za pomocą poczty elektronicznej kadimex@kadimex.com.pl lub za pomocą formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej lub na stronie internetowej naszego sklepu internetowego.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę należy rozumieć przede wszystkim realizację oraz dokumentację zamówień klientów, jak również promowanie produktów i usług oferowanych przez KADIMEX.
 4. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania naszym klientom kompleksowej informacji o oferowanych przez nas produktach i usługach, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość), jak również w celach statystycznych.
 5. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane za zgodą klientów, która może być w każdej chwili cofnięta. Wykorzystanie danych w celach promocji oferty firmy KADIMEX wymaga dodatkowej zgody, która również może być w każdej chwili cofnięta.
 6. Cofnięcie zgody będzie skutkować wykasowaniem danych klienta z baz danych KADIMEXu oraz zniszczeniem lub zamazaniem danych osobowych z wydrukowanych dokumentów. Zgoda nie może być cofnięta w przypadku danych, których przechowywanie jest wymagane przez prawo, przez określony czas, chyba że wspomniany okres już upłynął.
 7. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych musi mieć formę pisemną np. wiadomości email.
 8. Ponadto w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  3. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. przenoszenia Państwa danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Korzystanie z powyższych praw również musi przyjąć formę pisemną.
 10. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępnione przez Państwa oraz w zakresie w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
 11. Dane klientów będą przechowywane i przetwarzane na serwerach KADIMEXu, serwerach firmy będącej dostawcą oprogramowania umożliwiającego funkcjonowanie sklepu internetowego, serwerach firmy umożliwiającej funkcjonowanie strony internetowej oraz poczty elektronicznej jak również w formie dokumentów papierowych przechowywanych na terenie siedziby i placówek KADIMEXu.
 12. Dane osobowe Klientów mogą być także przechowywane i przetwarzane na urządzeniach mobilnych pracowników, w szczególności na telefonach komórkowych, tabletach i laptopach.
 13. Pracownicy KADIMEXu mają obowiązek ochrony danych osobowych klientów, mogą udostępniać je wyłącznie innym pracownikom KADIMEXu oraz pracownikom firm zewnętrznych współpracujących z KADIMEXem w celu realizacji zamówień klientów lub w innych ustalonych z klientami celach.
 14. Ponadto dane osobowe klientów mogą zostać udostępnione firmom zewnętrznym zapewniającym realizację i obsługę zamówień klientów, w szczególności zewnętrznemu biuru rachunkowemu i firmom kurierskim. Dostęp do danych mogą mieć także firmy świadczące usługi informatyczne takie jak np. zarządzenie i konserwacja sieci KADIMEXu oraz dostawa programu księgowo-magazynowego.
 15. Dostęp do danych osobowych klientów mają tylko osoby zajmujące się w firmie realizacją zamówień.
 16. Wykorzystanie danych osobowych w celach promocyjnych polegać będzie przede wszystkim na informowaniu klientów o ofercie KADIMEXu, w tym informowanie klientów drogą mailową. W przypadku zamieszczenia opinii na stronie Sklepu Internetowego, stronie internetowej KADIMEXu na Facebooku lub pod wizytówką firmy w przeglądarce Google, na Allegro lub porównywarkach cen, dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu przytoczenia opinii o firmie w jej materiałach promocyjnych. Zamieszczenie opinii w tego typu, powszechnie dostępnych miejscach jest traktowane jako zgoda na wykorzystanie, zawartych w niej danych osobowych do promocji KADIMEXu.
 17. Zarówno dane przechowywane w formie elektronicznej jak i dane przechowywane w formie dokumentów papierowych są odpowiednio zabezpieczone, przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. Zabezpieczenia są zgodne z polityką ochrony danych osobowych firmy KADIMEX. Polityka danych osobowych KADIMEXu jest dokumentem wewnętrznym. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.